Wat we doen

Investeren in duurzame, waardevolle infrastructuur voor toekomstige generaties

Invesis staat synoniem voor duurzame, geslaagde projecten – van wegen, spoorwegen, water en maritieme infrastructuur en kunstwerken (zoals ingenieurs dat zeggen), zoals tunnels en bruggen, tot aan ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen.

Wij zijn een wereldwijde investeerder en ontwikkelaar met onder andere expertise van de toekomstige behoefte aan energie transitie en digitale infrastructuur.

Maar wij zijn meer dan een bron van kennis, ervaring en expertise op het gebied van financieren en projectbeheer: wij worden gedreven door een combinatie van ambitie en innovatief denken.

Invesis werkt wereldwijd aan infrastructurele investeringsprojecten, zoals in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en in Australië. Voor toekomstige projecten zijn we nu al aanwezig in de Verenigde Staten en Canada

Man with laptop
Invesis logo arc

Hoe ziet succes eruit, bij een Invesis-project?

  • De zekerheid dat uw projectpartner zal leveren
  • Voorspelbare prestaties tijdens de looptijd van het project
  • Een vast team begeleidt u bij iedere stap
  • Een open en transparante manier van zakendoen
Ons team van 100 internationale experts, beschikt over zeer brede vaardigheden binnen de sector, van het zoeken, uitwerken, inschrijven op, en winnen van projecten, tot het effectieve beheer van de bouw- en de operationele fase. Wij coördineren de eisen en wensen van alle stakeholders, zoals opdrachtgevers, bouwers, financiers en investeerders.
Bekijk alle projecten
12+
BELANGRIJKSTE INDUSTRIEN DIE WE KUNNEN BEDIENEN

Infrastructuur verandert in hoog tempo - wij zijn er om in te spelen op de enorme vraag naar digitale infrastructuur en energietransitie projecten.

Investeren in essentiële infrastructuur

Onze deskundige teams zijn er om u te helpen om te investeren in infrastructurele projecten die de leefomgeving verbeteren door middel van wegen, spoorwegen, waterwegen en waterwerken, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen.

Wegen zijn de ruggengraat van onze samenleving. Bij Invesis verzorgen wij het onderhoud van meer dan 300 kilometer aan Europese autosnelwegen en tekenden wij al voor de bouw en exploitatie van 14 grote wegenprojecten in Nederland, Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zowel op basis van tolheffing, als op basis van beschikbaarheid.

Ons team verzorgt de aanleg van nieuwe wegen, de verbreding en verbetering van bestaande wegen, en van de bijbehorende infrastructuur. Wij houden ook toezicht op de exploitatie van onze concessies, met diensten die variëren van het verrichten van groot onderhoud op onze Duitse portefeuille, tot het voorspellen van het verkeer en de tolinkomsten op Ierse wegen.

Onze meest recente investering is in het aansprekende en bekroonde Silvertown Tunnel-project – een € 1,2 miljard kostende wegtunnel met een vrije busbaan, gevormd door twee geboorde tunnels onder de rivier de Theems. Voor het project maken we gebruik van de grootste tunnelboormachine van het Verenigd Koninkrijk. De tunnel speelt een belangrijke rol bij het opheffen van verkeersopstoppingen, het verbeteren van de verbinding en biedt groeikansen voor oost Londen.

Volgens de jury van de Partnership Awards die de prijs toekende voor het beste project in 2020, is de Silvertown Tunnel ´een baanbrekend project in het Verenigd Koninkrijk op basis van financieel maatwerk: wij zijn onder de indruk van het efficiënte contractuele kader tussen de partijen en van de sociale en milieueffecten.´

Bekijk onze wegenbouwprojecten

Openbaar-vervoerssystemen moeten gelijke pas houden met de groeiende bevolking. Bij Invesis beschikken we over de technische vaardigheden om hogesnelheidsverbindingen en metrolijnen te bouwen als antwoord op de groei: van ontwikkeling en bouw, tot het onderhoud.

Wij hebben de leidende rol gekregen bij de investering in en de ontwikkeling van het HSL Zuid-project ter waarde van € 1,2 miljard, dat Amsterdam per spoor verbindt met de Nederlands-Belgische grens, wat een van Europa´s grootste hogesnelheidslijn-projecten is.

Met onze eerste Australische investering, maken we deel uit van de publiek-private samenwerking die het € 3,4 miljard kostende Cross River Rail-project in Brisbane realiseert, een project dat ruimschoots klaar zal zijn voor de Olympische Spelen van Brisbane in 2032.

Bekijk onze spoorwegprojecten

Onderwijs van wereldklasse verdient scholen die een duurzame bijdrage leveren aan toekomstige generaties.

De afgelopen twee decennia hebben onze onderwijsprojecten schoolruimte opgeleverd voor meer dan 30.000 leerlingen in 39 scholen over heel Europa, die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van meer dan € 763 miljoen. Op basis van ervaring hebben wij goede relaties kunnen opbouwen met plaatselijke overheden en met hen zeer succesvolle onderwijsprojecten kunnen realiseren.

Invesis beheert ook universiteitscampussen en -gebouwen, zoals de Kantienberg Studentenhuisvesting aan de Universiteit van Gent, waar wij 656 studentenappartementen, een mensa (een studentenrestaurant) en een ondergrondse parkeergarage hebben gerealiseerd.

Bekijk onze onderwijsprojecten

Plaatselijke overheden en justitie, hebben behoefte aan moderne, hoogwaardige en flexibele faciliteiten, om in te spelen op de veranderende behoeften van hun samenleving. Bij Invesis realiseren we al meer dan 20 jaar gerechtsgebouwen, politiebureaus, gevangenissen en penitentiaire inrichtingen.

Onze belangrijkste justitiële referentieprojecten zijn:

  • Gevangenissen in Beveren en Dendermonde in België en Bremervoerde in Duitsland
  • Rechtbanken in Ierland
Bekijk onze justitiële projecten

Moderne ziekenhuizen willen tegenwoordig een efficiënte, maar gastvrije zorgomgeving zijn, waar ook hun geavanceerde technologie goed kan worden gehuisvest. Wij zijn bedreven in het opzetten van toegankelijke behandelomgevingen en zorgaccommodaties, met gemeenschappelijke ruimten waar het licht en prettig is. Ook verzorgen wij een eenduidig aanspreekpunt die de verantwoordelijkheid neemt voor de dagelijkse facilitaire bedrijfsvoering, volgens de hoogste normen.

Belangrijke projecten zijn onder meer:

Het academisch ziekenhuis Sleeswijk-Holstein in Duitsland, waar wij met succes de nieuwe faciliteiten hebben opgeleverd en de bestaande gebouwen hebben gerenoveerd met een totale oppervlakte van ongeveer 307.000 vierkante meter; een van de grootste medische-zorgcentra in Europa.

Het Wharfedale Locality Hospital werd in 2004 geopend. Sindsdien zijn er vele wijzigingen doorgevoerd om het gebouw aan te passen aan de onderhoudseisen van de klant, zoals digitalisering van de onderhoudsprocedures, een effectievere planning van de werkzaamheden en verbeteringen in het energieverbruik van het gebouw.

Onze succesvolle concessie op het East Ayrshire Community Hospital in Schotland kwam in 2021 aan zijn einde. Dit was ons eerste sociale-infrastructuurproject en we hebben het naadloos kunnen overdragen aan onze klant, waardoor het ziekenhuis ongestoord zijn vitale rol in het hart van zijn gebruikersgemeenschap kon blijven spelen. Tijdens de concessieperiode werd het East Ayrshire Community Hospital veelvuldig als voorbeeldproject aangehaald door de Schotse NHS (National Health Service), als voorbeeld voor de hoge hygiënestandaarden die er worden gehaald.

Bekijk onze gezondheidszorgprojecten

De mariene en waterinfrastructuur omvat sluizen, dammen, havens, constructies op de zeebodem, pijpleidingen en kabels die van cruciaal belang zijn voor buitengaatse activiteiten en de scheepvaart, terwijl aan de wal de nadruk ligt op wateropslag en -distributie, waterzuivering, bodemsanering en kustbescherming.

Wij stellen veiligheid en duurzaamheid centraal bij al onze maritieme en waterinfrastructuurprojecten om de invloed op de leefomgeving te beperken en de plaatselijke ecologie en de flora en fauna te beschermen.

Ons team voor maritieme en waterinfrastructuur, heeft in Nederland een schat aan talent en expertise opgebouwd met het ontwerp, de bouw en de oplevering van ’s werelds grootste zeesluis, Zeesluis IJmuiden, die op 26 januari 2022 officieel werd geopend door Koning Willem-Alexander.

Het 550 miljoen euro kostende project Afsluitdijk, betreft de renovatie en verhoging van de 32 kilometer lange dam die Nederland beschermt tegen water en overstromingen. De Afsluitdijk stamt uit 1932 en is grotendeels met de hand aangelegd. Het is een Nederlands technisch hoogstandje dat uniek is in de wereld en dat de voormalige Zuiderzee voor altijd afsloot van de Noordzee. Na meer dan 85 jaar mochten we de Afsluitdijk renoveren en verhogen om hem bestand te maken tegen de stijgende zeespiegel. Het project omvat tevens de bouw van het grootste gemaal van Europa en bergt innovatieve oplossingen in zich, zoals de toepassing van 75.000 speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde Levvel-blokken van 6500 kilo elk, ter versterking van de dam aan de zee-zijde.

Ons team heeft waardevolle samenwerkingen met bijvoorbeeld Delta Marine Consultants en profiteert van de eeuwenlange kennis en ervaring die ligt opgeslagen in de Nederlandse waterbouwkunde, maar we profiteren ook van de praktische kennis en ervaring die Invesis elke dag opdoet met het uitvoeren en opleveren van complexe, grootschalige maritieme en waterinfrastructuurprojecten.

Bekijk onze maritieme en waterinfrastructuurprojecten

In heel Europa hebben we inmiddels ambitieuze en geavanceerde overheidsbouwprojecten opgeleverd, waaronder parlementen en overheidsgebouwen in Nederland en Duitsland.

Het Rijnstraat 8 Project is het nieuwe rijkskantoor in hoofdstad en regeringszetel Den Haag voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en biedt ruimte aan meer dan 6000 Nederlandse rijksambtenaren. Het gebouw is een modern en open ontwerp, met glazen gevels en lichte daken, terwijl het hart en open ruimtes op elkaar aansluiten en als één systeem samenwerken in een werkelijk toonaangevende gebouwstructuur.

Bekijk onze overheidsgebouwprojecten
What does success look like

Investeren in de infrastructuur van morgen

De wereld van de infrastructuur verandert in hoog tempo. Invesis speelt daarop in, bijvoorbeeld op de groeiende vraag naar digitale infrastructuur en energietransitie-diensten. Wij leveren de expertise en diensten om de transitie naar een koolstofvrij toekomst te maken, om onze kusten en steden te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om burgers te voorzien van de snelle digitale verbindingen die zij nodig hebben om te gedijen in de digitale wereld.

Onze diensten omvatten:

Digitale infrastructuur – Van datacentra tot de laatste glasvezelverbinding aan huis.

De energietransitie – Wij leveren projecten voor energieopwekking, waaronder zonne-energie en biogas, alsook energieopslag en -distributie. Wij kunnen projecten realiseren en beheren voor onder meer stadsverwarming en batterij-opslag, maar ook voor koolstofreductie en laadstations voor elektrische voertuigen.

Infrastructure of tomorrow
Invesis pink arc