ESG binnen Invesis

Invesis is een betrouwbare partner voor de investering in en ontwikkeling van infrastructuur. Onze missie is het creëren van duurzaam, waardevolle projecten voor toekomstige generaties.

Environmental, Social en Governance (ESG) vormen de leidraad voor onze activiteiten van ontwikkeling, investeringen tot het beheer van onze projecten en assets. Invesis erkent het belang van infrastructuur als aanjager van positieve verandering voor mensen, planeet, welvaart en doelgerichtheid.

Het identificeren van projecten met positieve sociale en ecologische doelstellingen is een doorlopend en blijvend thema in ons investeringsmodel, evenals het streven naar de ESG-kenmerken van een project te verbeteren gedurende de gehele looptijd ervan.

Teacher and pupil

CO2-neutraal doelstelling

Onze initiële doelstelling om als Invesis CO2-neutraal te worden hebben we al bereikt. Met duidelijke gerichte korte- en middellange termijn doelstellingen streven we ernaar om bij 2050 Net-Zero te bereiken voor al onze investment en asset management activiteiten.

Door een langdurige samenwerking en heldere communicatie met onze partners en stakeholders willen we onze positieve impact op klimaatverandering, grondstoffen en de samenleving continueren en verbeteren.

Energieneutraal
VOOR 2050

ESG beleidsverklaring:

Invesis heeft een specifieke ESG-beleidsverklaring opgesteld om richting en focus te geven aan de organisatie met betrekking tot Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten. Het biedt een duidelijke verklaring van de waarden, normen en doelen van Invesis op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij verliezen nooit het grotere geheel uit het oog om het leven van mensen te veranderen door middel van infrastructuur

Wat we doen

De stakeholder-engagement

De ESG-beleidsverklaring is ook belangrijk instrument om de betrokkenheid ten aanzien van duurzaamheidskwesties te onderstrepen.

Download de volledige gids